Community Health Digest

February 2013
WHO SHOULD GET TESTED FOR PROSTATE CANCER?, by: Justin Quock, M.D.

August 2012
WHAT IS THE NATIONAL COUNCIL OF ASIAN PACIFIC ISLANDER PHYSICIANS (NCAPIP)?, by: Dexter Louie, M.D.
WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT HYPERTENSION?, by: Gordon Fung, MD, MPH, PhD


June 2012
DIABETES POLICY, by: Edward A. Chow, M.D.
GESTATIONAL DIABETES, by: Ho Luong Tran, MD, MPH


August 2011
PREVENTIVE SERVICES AND THE AFFORDABLE CARE ACT, by: Ho Luong Tran, MD, MPH
HEALTHY KIDS, HEALTHY FAMILY, HEALTHY YOU!, by: Nanci Yuan, MD


July 2011
ON LUPUS, by: Daisy Saw, M.D., Kim Tran
SPECIAL TIER MEDICATION, by: Ho Luong Tran, MD, MPH


June 2011
RESTRICTIVE E-RX SYSTEMS AND THE EHR, by: Ho Luong Tran, MD, MPH
MEN'S HEALTH, by: Arthur Chen, MD


May 2011
CANCER DISPARITIES AMONG AANHPI GROUPS, by: Warren Chin, MD
BUILDING YOUR HIV/AIDS AWARENESS, by: Ho Luong Tran, MD, MPH


April 2011
PROPOSED CHANGES TO MEDICAID AND MEDICARE, by: Winston Wong, MD, MS
MENTAL HEALTH CONCERNS FOR ASIAN AMERICANS, NATIVE HAWAIIANS, AND PACIFIC ISLANDERS, by: Ho Luong Tran, MD, MPH


March 2011
YOUR JOB & YOUR RIGHTS: FIGHTING DISCRIMINATION BASED ON DIABETES IN THE WORKPLACE, Adapted from the American Diabetes Association
QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT HEALTH REFORM AND DIABETES, Adapted from the American Diabetes Association


February 2011
NCAPIP RESPONSE TO THE PRESIDENT'S STATE OF THE UNION ADDRESS, by: Winston Wong, M.D., NCAPIP Vice Chair on Policy
CARDIOVASCULAR DISPARITIES IN ASIAN AMERICANS, by: Wilson Ko, M.D.


January 2011
BEING OVERWEIGHT OR OBESE: NOT GOOD FOR YOU, NOT GOOD FOR YOUR FAMILY, by: Dexter Louie, MD, JD, MPA
CHILDHOOD OBESITY IN THE ASIAN PACIFIC ISLANDER COMMUNITY, by: Ricky Y. Choi, MD, MPH


December 2010
THE NEW HEALTH CARE LAW AND YOU, by: Winston Wong, M.D., M.S., NCAPIP Vice Chair on Policy
CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES, National Medicare Multi-Media & Education Campaign


November 2010
VACCINATIONS FOR THIS FLU SEASON: THE FLU AND PERTUSSIS (WHOOPING COUGH) VACCINATIONS, by: Dr. Nanci Yuan
ON DIABETES, by: Dr. William Hsu, Joslin Asian American Diabetes Initiative


October 2010
PROTECT YOURSELF AGAINST THE FLU, by: Winston Wong, M.D., M.S.
HEPATITIS B IN ASIANS AND PACIFIC ISLANDERS, by: Son T. Do, M.D.

存 檔 文 章

2013年,二月
什麼人需要做前列腺癌測試? Justin Quock 醫生撰寫

2012年,八月
全美亞太裔醫師協會」是什麼機構? Dexter Louie 醫生撰寫
你了解高血壓嗎? Gordon Fung 醫生撰寫

2012年,六月
糖尿病政策 Edward A. Chow 醫生撰寫
妊娠糖尿病 梁玉壼醫生撰寫 (Ho Luong Tran, M.C., M.P.H.)

2011年,八月
預防服務和可付擔醫療法 梁玉壼醫生撰寫 (Ho Luong Tran, M.C., M.P.H.)
健康兒童,健康家庭,健康的你! Nanci Yuan 醫生撰寫

2011年,七月
有關狼瘡症 Daisy Saw, 醫生 Kim Tran 撰寫
專業層藥物 梁玉壼醫生撰寫 (Ho Luong Tran, M.C., M.P.H.)

2011年,六月
受到限制的電子處方藥(E-Rx)系統及電子病歷(EHR) 梁玉壼醫生撰寫 (Ho Luong Tran, M.C., M.P.H.)
男性健康資訊 Arthur Chen, M.D. 醫生撰寫

2011年,五月
亞裔、夏威夷及太平洋群島裔(AANHPI)之間的癌症差異 Warren Chin 醫生撰寫
建立你對愛滋病毒(HIV)/愛滋病(AIDS)的認識 梁玉壼醫生撰寫 (Ho Luong Tran, M.C., M.P.H.)

2011年,四月
提議修改的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)及聯邦醫療保險計畫(Medicare) 黃輝武醫生撰寫 (Winston Wong, MD, MS)
亞裔、夏威夷裔及太平洋群島裔的精神健康問題 梁玉壼醫生 (Ho Luong Tran, M.C., M.P.H.)

2011年,三月
您的工作和您的權利:對抗工作場所的糖尿病歧視 摘錄自美國糖尿病協會 (ADA)
醫療改革與糖尿病的問答集 摘錄自美國糖尿病協會 (ADA)

2011年,二月
全美亞太裔醫師協會對1/26/11總統國情咨文的回應 黃輝武醫生撰寫 (Winston Wong, MD, MS)
亞裔患心臟血管疾病的差異 Wilson Ko 醫生撰寫

2011年,一月
超重或肥胖,對你不好,對你的家人也不好 雷仁石醫生撰寫 (Dexter Louie, MD, JD, MPA)
亞太裔社區兒童肥胖問題 Ricky Y. Choi, MD, MPH 亞健社兒科部門主任醫生撰寫

2010年,十二月
新健保法案與你 全美亞太裔醫師協會 政策事務小組副主席 黃輝武醫生撰寫
聯邦醫療保險和聯邦醫療輔助計劃服務中心 全國聯邦醫療保險多媒體和教育活動

2010年,十一月
今年流行性感冒季節的疫苗:流感及百日咳疫苗 Nanci Yuan醫生撰寫
有關糖尿病 喬斯林(Joslin)亞美糖尿病計畫William Hsu醫生撰寫

2010年,十月
保護自己慎防流行性感冒(流感) 黃輝武醫生撰寫
亞太裔的B型肝炎 Dr. Son Do 撰寫

Các Bài Lưu Trữ

Tháng 2 Năm 2013
Những ai cần thử truy tìm bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến?: Bác Sĩ Justin Quock, MD

Tháng 8 Năm 2012
HỘi ĐỒNG QUỐC GIA CÁC BÁC SĨ Á CHÂU VÀ CÁC ĐẢO THÁI BÌNH DƯƠNG (NCAPIP) LÀ GÌ?: Bác Sĩ Dexter Louie, MD
BẠN CẨN BIẾT GÌ VỂ BỆNH CAO ÁP HUYẾT?: Bác Sĩ Gordon Fung, MD, MPH, PhD


Tháng 6 Năm 2012
CHỦ TRƯƠNG CỦA LIÊN HỘI VỀ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG: Bác Sĩ EDWARD A. CHOW, MD
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG KHI MANG THAI: Bác Sĩ TRẦN LƯƠNG NGỌC HỒ, MD, MPH


Tháng 8 Năm 2011
NHỮNG DỊCH VỤ PHÒNG NGỪA VÀ LUẬT SỨC KHỎE AFFORDABLE CARE ACT (ACA): Bác Sĩ TRẦN LƯƠNG NGỌC HỒ, MD, MPH
CON TRẺ MẠNH KHỎE, GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE, CHÍNH MÌNH MẠNH KHỎE: Bác Sĩ NANCI YUAN, MD


Tháng 7 Năm 2011
VỀ BỆNH LUPUS: Bác Sĩ DAISY SAW, MD, TRẦN THỊ KIM THANH
THUỐC LOẠI ĐẶC BIỆT: Bác Sĩ TRẦN LƯƠNG NGỌC HỒ, MD, MPH


Tháng 6 Năm 2011
HỆ THỐNG TOA THUỐC ĐIỆN TOÁN HẠN CHẾ E-RX VÀ HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TOÁN EHR: Bác Sĩ TRẦN LƯƠNG NGỌC HỒ, MD, MPH
SỨC KHỎE ĐÀN ÔNG: Bác Sĩ ARTHUR CHEN, MD


Tháng 5 Năm 2011
SỰ CHÊNH LỆCH VỀ UNG THƯ NƠI NHỮNG NGƯỜI MỸ GỐC Á CHÂU VÀ CÁC ĐẢO THÁI BÌNH DƯƠNG: Bác Sĩ WARREN CHIN, MD
ĐỂ HIỂU BIẾT VỀ HỘI CHỨNG LIỆT KHÁNG THỤ NHIỄM (AIDS) VÀ VI KHUẨN HIV: Bác Sĩ TRẦN LƯƠNG NGỌC HỒ, MD, MPH


Tháng 4 Năm 2011
NHỮNG VẤN ĐỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN NGƯỜI MỸ GỐC Á CHÂU, CÁC ĐẢO HAWAII VÁ THÁI BÌNH DƯƠNG: Bác Sĩ WINSTON WONG, M.D., M.S.
SỰ KHÁC BIỆT VỀ BỆNH TIM MẠCH Ở NGƯỜI MỸ GỐC Á CHÂU: Bác Sĩ TRẦN LƯƠNG NGỌC HỒ, MD, MPH


Tháng 3 Năm 2011
CÔNG VIỆC LÀM VÀ QUYỀN HẠN QUÝ VỊ: CHỐNG KÝ THỊ TẠI NƠI LÀM VIỆC VÌ LÝ DO TIỂU ĐƯỜNG: LẤY TỪ HIỆP HỘI TIỂU ĐƯỜNG MỸ (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION)
HỎI & ĐẠP VỀ CẢI SÁCH SỨC KHỎE VÀ TIỂU ĐƯỜNG: LẤY TỪ HIỆP HỘI TIỂU ĐƯỜNG MỸ (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION)


Tháng 2 Năm 2011
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BÁC SĨ Á CHÂU VÀ CÁC ĐẢO THÁI BÌNH DƯƠNG (NCAPIP) VỀ THÔNG ĐIỆP VỀ TÌNH TRẠNG LIÊN BANG CỦA TỔNG THỐNG NGÀY 1/26/2011: Bác Sĩ WINSTON WONG, M.D., M.S.
SỰ KHÁC BIỆT VỀ BỆNH TIM MẠCH Ở NGƯỜI MỸ GỐC Á CHÂU: Bác Sĩ WILSON KO, M.D.


Tháng 1 Năm 2011
"NẶNG KÝ" QUÁ HAY "MẬP PHÌ" ĐỀU KHÔNG TỐT CHO BẠN, KHÔNG TỐT CHO GIA ĐÌNH BẠN: Bác Sĩ Dexter Louie, MD, JD, MPA
BẸNH BÉO PHÌ Ở TRẺ EM TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC ĐẢO Á CHÂU THÁI BÌNH DƯƠNG: Bác Sĩ Ricky Y Choi, MD, MPH


Tháng 12 Năm 2010
LUẬT CHĂM SÓC SỨC KHOẺ MỚI VÀ BẠN: Bác Sĩ Winston Wong, Phó Trưởng ban Chính sách NCAPIP
TRUNG TÂM DịCH Vụ MEDICARE & MEDICAID: Vận Động Đa Thông Tin & Giáo Dục Quốc Gia về Medicare


Tháng 11 Năm 2010
CHÍCH NGỪA CHO MÙA CÚM NĂM NAY: THUỐC CHÍCH NGỪA CHO BỆNH CÚM VÀ BỆNH HO GÀ, Người Viết: Bác Sĩ Nanci Yuan
VỀ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, Người viết: Bác Sĩ William Hsu, Hội Joslin Người Mỹ Gốc Á Về Bệnh Tiểu Đường


Tháng 10 Năm 2010
HÃY BẢO VỆ CHÍNH BẠN ÐỂ CHỐNG BỆNH CÚM, Winston Wong, MD. M.S.
VIÊM GAN B Ở SẮC DÂN Á CHÂU VÀ CÁC ĐẢO THÁI BÌNH DƯƠNG, BS Đỗ Tường Sơn

자료보관실